جزئیات خبر
1399/04/24 - همکاری با مهندسین دارای پروانه پایه 1 ارشد نظام مهندسی
همکاری با مهندسین دارای پروانه پایه 1 ارشد نظام مهندسی، جهت پروانه اشتغال حقوقی نظارت. لطفاً پیشنهاد قیمت خود را به شماره 44049562 فکس و یا به آدرس ایمیل mm.mah61@gmail.com ارسال نمایید.


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2018 Saman Mohit, All Right Reserved