جزئیات خبر
1400/01/23 - استخدام فوری در مشاغل مختلف واحد فنی و اجرایی، جهت پروژه های سراسر کشور
مشروح خبر در عکس تبلیغاتی


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2018 Saman Mohit, All Right Reserved