شرکت سامان محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

  احداث بزرگراه اهــر - تبریز

  موضوع: احداث بزرگراه اهــر - تبریز قطعه ب ۲
  تاریخ قرارداد: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
  کارفرما: اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی
  دستگاه نظارت: مهندسین مشاور راهبردسنا
  مدت اولیه قرارداد: ۳۶ ماه
  مبلغ قرارداد: ۷۰۵.۶۷۲.۶۷۲.۰۰۳ ریال
  استان: آذربایجان شرقی
  وضعیت: در حال اجرا
  درصد پیشرفت پروژه
  تاریخ گزارش : ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ درصد پیشرفت ریالی : ۱۱ % درصد پیشرفت فیزیکی : ۱۳ %

  شرح و حجم آیتمها
  قالب بندی : ۴,۹۷۲ (متر مربع) آرماتوربندی : ۱,۲۵۸ (کیلوگرم) بتن ریزی : ۲,۲۵۳ (متر مکعب)
  نصب گاردریل : ۶۵۲ (کیلوگرم) زیر اساس : ۲۲,۳۵۴ (متر مکعب) اساس : ۹,۷۹۵ (متر مکعب)
  آسفالت : ۷۸,۸۴۷ (متر مکعب) خاکریزی : ۱,۰۳۵ (متر مکعب) خط کشی : ۱۰۲ (متر)
  پی کنی : ۳,۶۷۳ (متر مکعب) خاکبرداری : ۳۷,۵۸۴ (متر مکعب) حفاری شمع : ۵۴۸ (متر)