شرکت سامان محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

  مزایدات و مناقصات

  مزایدات
  مناقصه شماره 3-98 مناقصه شماره ۳-۹۸
  ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
  اجرای عملیات خاکریزی (کندن ، بارگیری ، حمل ، پخش ، تسطیح ، پروفیله کردن ، آبپاشی و کمپکشن) از محل پروژه راه آهن میانه – اردبیل قطعه ۱/ الف

  مناقصه شماره 3-98 مناقصات
  مناقصه شماره 1-98 مناقصه شماره 1-98

  ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
  اجرای دستمزدی عملیات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بلوک OP از پروژه ساختمانی افق (سایت شرقی ( فاز 2

  مناقصه شماره 2-98 مناقصه شماره 2-98

  ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
  اجرای عملیات خاکبرداری (کندن ، بارگیری ، حمل و تخلیه خاک ترانشه) از محل پروژه راه آهن میانه – اردبیل قطعه 1/ الف

  مناقصه 3-97 مناقصه 3-97

  ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
  عملیات کندن، بارگیری، حمل و تخلیه خاک ترانشه

  مناقصه ساخت سازه بلوک Y مناقصه ساخت سازه بلوک Y

  ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
  عملیات ساخت سازه بلوک Y

  مناقصه شماره 1-97 مناقصه شماره 1-97

  ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
  مناقصه شماره 1-97

  آگهی فراخوان پیمانکاران تاسیسات و ابنیه آگهی فراخوان پیمانکاران تاسیسات و ابنیه

  ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
  آگهی فراخوان پیمانکاران تاسیسات و ابنیه جهت پروژه مسکونی برج های لوکس افق اکباتان

  آگهی مناقصه خرید چیلر و برج خنک کننده آگهی مناقصه خرید چیلر و برج خنک کننده

  ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
  آگهی مناقصه خرید چیلر و برج خنک کننده جهت پروژه برج های لوکس افق اکباتان