loader image

اخبار و اطلاعیه ها

آئین بهره برداری فاز اول و مراسم کلنگ زنی فاز دوم دیوار حفاظت بتنی رودخانه کشکان در شهر پلدختر

1399/11/21 – آئین بهره برداری فاز اول و مراسم کلنگ زنی فاز دوم دیوار حفاظت بتنی رودخانه کشکان در شهر …

1399/12/03 – بازدید جناب آقای مهندس تابش از ساختمان در حال احداث پژوهشکده بنیاد مسکن

1399/12/03 – بازدید جناب آقای مهندس تابش از ساختمان در حال احداث پژوهشکده بنیاد مسکن در این بازدید که صبح …

1399/12/19 – بازدید آقای تابش ریاست محترم بنیاد مسکن و آقای موهبتی استاندار محترم استان از پروژه زاهدان

1399/12/19 – بازدید آقای تابش ریاست محترم بنیاد مسکن و آقای موهبتی استاندار محترم استان از پروژه زاهدان آقای مهندس …

1399/12/19 – بهره برداری از پروژه بهسازی معابر و احداث دایکهای خاکی روستاهای چابهار با حضور آقای تابش و موهبتی

1399/12/19 – بهره برداری از پروژه بهسازی معابر و احداث دایکهای خاکی روستاهای چابهار با حضور آقای تابش و موهبتی …

استخدام فوری در مشاغل مختلف واحد فنی و اجرایی، جهت پروژه های سراسر کشور 1400/01/23

1400/01/23 – استخدام فوری در مشاغل مختلف واحد فنی و اجرایی، جهت پروژه های سراسر کشور مشروح خبر در عکس …

1400/03/23 – استخدام پرسنل در سراسر کشور

1400/03/23 – استخدام پرسنل در سراسر کشور 1- كارشناس دفتر ماشين آلات(ليسانس مكانيك ) 2- مكانيك و كمك مكانيك سنگين …