loader image

ماشین آلات و تجهیزات

ناوگان ماشین آلات شرکت سامان محیط، با بیش از 350 دستگاه انواع ماشین آلات ثابت و متحرک بصورت یک مجموعه توانمند در انجام پروژه های فنی و مهندسی فعالیت می نماید، و به لحاظ ترکیب مناسب و تنوع گروهی دستگاهها و با بهره گیری از نیروی فنی و متخصص و باپشتوانه سابقه بیش از ٢٠ سال توانسته است بعنوان واحدی پویا و فعال نقش موثری در روند سرعت اجرایی و کیفیت فنی پروژه ها داشته باشد و با شعار دانش و تجربه ( دانش برای پویایی و تجربه یاور دانش ) در راستای اهداف شرکت گام بردارد.