جزئیات مناقصات و مزایده ها
1400/09/01 - مناقصه شماره 11-1400
بر اساس ماده 3 آیین نامه داخلی شرکت سامان محیط، عملیات اجرایی یکی از پروژه های ساختمانی این شرکت به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی واگذار می گردد.
1- مناقصه گزار: شرکت سامان محیط به نشانی تهران، میدان جهاد، بزرگراه شهید گمنام، خیابان پیروزه کوچه 2/1، پلاک 78.
2- شرح پروژه: اجرای دستمزدی عملیات باقیمانده تأسیسات مکانیکی و برقی بلوک های S , L , I , GW به همراه تهیه نقشه های کارگاهی و ازبیلت های مربوطه در پروژه ساختمانی افق (سایت شرقی) - بخش تجاری.
3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری مناقصه: محل دریافت اسناد همان محل اجرای عملیات به آدرس تهران، اتوبان شهید ستاری (جنوب به شمال)، بعد از پل روگذر اتوبان تهران کرج، انتهای اولین خیابان دست راست (18شرقی)، کارگاه افق اکباتان، واحد دفتر فنی بخش تجاری و آموزشی، شماره تماس 44033446-021 (داخلی 118) و 09122992004 و نیز دفتر مرکزی شرکت سامان محیط به آدرس تهران، میدان جهاد، بزرگراه شهید گمنام، خیابان پیروزه کوچه 2/1، پلاک 78، شرکت سامان محیط، واحد امور قراردادها. شماره تماس 41017 (داخلی 260) می باشد و مهلت دریافت اسناد حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 ساعت 16:00 میسر خواهد بود.


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2018 Saman Mohit, All Right Reserved