اعضای هیئت مدیره
مهندس ناصر مجیبیان
رئیس هیات مدیره
محمد رضا شاملو
مشاور هیات مدیره
هاشم سعیدی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
علیرضا زند لشنی
معاونت اقتصادي، برنامه ريزي و پشتيباني و عضو هیات مدیره
کاظم انصاری
معاونت فنی و اجرایی و عضو هیات مدیره
میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2018 Saman Mohit, All Right Reserved