جزئیات خبر
1400/03/23 - استخدام پرسنل جهت تاسیس مهندسین مشاور
1-مهندس عمران یا معماری با 7 سال سابقه مرتبط یا بیشتر در مهندسین مشاور جهت سرپرستی.
2-مهندس عمران با 5 سال سابقه همکاری در مشاور.
3-مهندس معماری با 5 سال سابقه همکاری در مشاور.
4-مهندس مکانیک-سیالات با 5 سال سابقه همکاری در مشاور.
5-مهندس برق-قدرت با 5 سال سابقه همکاری در مشاور.
شرایط عبارتند از:
1-دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر.
2-داشتن سابقه بیمه ای مرتبط با رشته تحصیلی در مهندسین مشاور.
3-عدم اشتغال در بخش دولتی.
4-امکان اشتغال تمام وقت.
5-عدم استفاده از مدارک تحصیلی در سایر نهاد ها و شرکت ها.
متقاضیان، سوابق تحصیلی و رزومه کاری خود را به نشانی الکترونیکی resume.ofoogh@gmail.com ارسال فرمائید.


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved