مدیریت دانش
دانش ثبت شده قابل انتشار شرکت سامان محیط به شرح ذیل می باشد:
مدیریت ریسک کار در ارتفاع
این دانش بواسطه بررسی فرایند سازمانی برنامه ریزی و کنترل عملیات HSE حاصل و به عوامل موثر در مدیریت ریسک کار در ارتفاع پرداخته که با توجه به ارزش علمی آن در نشریه معتبر Springer به چاپ رسیده است.
[لینک دانلود فایل pdf مقاله به زودی روی سایت قرار داده خواهد شد]
میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved