پروژه ها
ایستگاه مترو میدان امام حسین (اصفهان) عملیات اجرایی سازه نگهبان و سازه ایستگاه و دسترسی میدان امام حسین
تاریخ قرارداد
1393/07/23
کارفرما
سازمان قطار شهری اصفهان
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور باوند
مدت اولیه قرارداد
26 ماه
مبلغ قرارداد
349.800.193.332 ریال
استان
اصفهان
وضعیت
در حال اجرا
درصد پیشرفت پروژه
تاریخ گزارش
1395/05/17
درصد پیشرفت ریالی
89%
درصد پیشرفت فیزیکی
73%
شرح و حجم آیتم ها
بتن ریزی
23.756 (مترمکعب)
آرماتور بندی
2.606.957 (کیلوگرم)
پی کنی
10.450 (مترمکعب)
قالب بندی
21.023 (متر مربع)
خاک‌ریزی
22.100 (متر مکعب)
حفاری
8.725 (مترمکعب)
فولادی سنگین
1.321.201 (کیلوگرم)


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved