پروژه ها
احداث مدرسه علمیه علوی قم احداث مدرسه علمیه علوی قم
تاریخ قرارداد
1394/05/29
کارفرما
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
دستگاه نظارت
معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن
مدت اولیه قرارداد
12 ماه
مبلغ قرارداد
16.200.000.000
استان
قم
وضعیت
اختتام
توضیحات
زیربنا: 7700 متر مربع
نوع سازه: فلزی
تعداد طبقات: 4 طبقه
نوع کاربری: آموزشی
نوع سقف: کامپوزیت
برآورد اولیه: 135.000.000.000
درصد پیشرفت پروژه
تاریخ گزارش
1395/05/17
درصد پیشرفت ریالی
0%
درصد پیشرفت فیزیکی
92%
شرح و حجم آیتم ها
بتن ریزی
700 (مترمکعب)
آرماتور بندی
90 (تن)
پی کنی
12.500 (مترمکعب)
قالب بندی
350 (متر مربع)
حفاری شمع
600 (متر)
وزن اسکلت
600 (تن)


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved