پروژه ها
پل بزرگ مرزی ارس احداث پل بزرگ مرزی ارس در مسیر پلدشت - شاه تختی
تاریخ قرارداد
1384/01/27
کارفرما
اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان غربی
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور هراز راه
مدت اولیه قرارداد
24 ماه
مبلغ قرارداد
25.359.000.000
استان
آذربایجان غربی
وضعیت
تحویل قطعی
درصد پیشرفت پروژه
تاریخ گزارش
1394/04/03
درصد پیشرفت ریالی
0%
درصد پیشرفت فیزیکی
0%
شرح و حجم آیتم ها
بتن ریزی
2.821 (مترمکعب)
آرماتور بندی
225.119 (کیلوگرم)
قالب بندی
4.705 (متر مربع)
آسفالت
95 (متر مربع- سانتیمتر)
عملیات خاکی
2.552 (متر مربع)
کارهای فولادی سبک
46 (کیلوگرم)
کارهای فولادی سنگین
1.175 (کیلوگرم)
حفاری و شمع کوبی
790 (متر طول)


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved