پروژه ها
احداث بزرگراه اهــر - تبریز احداث بزرگراه اهــر - تبریز قطعه ب ۲
تاریخ قرارداد
1394/04/09
کارفرما
اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور راهبردسنا
مدت اولیه قرارداد
36 ماه
مبلغ قرارداد
705.672.672.003 ریال
استان
آذربایجان شرقی
وضعیت
در حال اجرا
درصد پیشرفت پروژه
تاریخ گزارش
1400/09/01
درصد پیشرفت فیزیکی
85%
شرح و حجم آیتم ها
بتن ریزی
2.253 (مترمکعب)
آرماتور بندی
1.258 (کیلوگرم)
پی کنی
3.673 (مترمکعب)
قالب بندی
4.972 (متر مربع)
خاک‌ریزی
1.035 (مترمکعب)
خاکبرداری
37.584 (مترمکعب)
آسفالت
78.847 (مترمکعب)
اساس
9.795 (مترمکعب)
زیراساس
22.354 (مترمکعب)
حفاری شمع
548 (متر)
خط‌کشی
102 (متر)
نصب گاردریل
652 (کیلوگرم)


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved