پروژه ها
پروژه راه آهن میانه به اردبیل عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه یک راه آهن میانه به اردبیل
تاریخ قرارداد
1396/10/13
کارفرما
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور تردد راه
مدت اولیه قرارداد
26 ماه
مبلغ قرارداد
328/000/000/000 ریال (9/5 میلیون دلار)
استان
آذربایجان شرقی
وضعیت
در حال اجرا
درصد پیشرفت پروژه
تاریخ گزارش
1400/09/01
درصد پیشرفت فیزیکی
85%
شرح و حجم آیتم ها
بتن ریزی
26/300 مترمکعب
آرماتور بندی
693 تن
خاک‌ریزی
961/000 مترمکعب
خاکبرداری
2/743/500 مترمکعب
کارهای فولادی سبک
25 تن


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved