پروژه ها
ایستگاه مترو وکیل الرعایا شیراز احداث سازه نگهبان، سازه سکو، دسترسی های ایمن
کارفرما
شهرداری شیراز-سازمان قطار شهری شیراز
دستگاه نظارت
شرکت موننکو ایران
مدت اولیه قرارداد
12 ماه
مبلغ قرارداد
389،988،652،566 ریال
استان
فارس
وضعیت
اتمام پروژه
درصد پیشرفت پروژه
درصد پیشرفت فیزیکی
92
شرح و حجم آیتم ها
بتن ریزی
32،200 مترمکعب
آرماتور بندی
3،800 تن
قالب بندی
22،600 مترمربع
حفاری
35،300 مترمکعب
خاکبرداری
33،000 مترمکعب
سنگ‌کاری
900 مترمربع


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved