پروژه ها
پل های روگذر آزادراه اهواز - بندر امام احداث ۵ دستگاه روگذر تقاطع غیر همسطح قطعات ۱ و ۲ آزادراه اهواز - بندر امام
تاریخ قرارداد
1385/03/06
کارفرما
شرکت احداث و نگهداری و بهره برداری آزادراه اهواز - بندر امام
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور برآیند
مبلغ قرارداد
36.474.000.000
استان
خوزستان
وضعیت
تحویل قطعی
درصد پیشرفت پروژه
تاریخ گزارش
.
شرح و حجم آیتم ها
آرماتور بندی
854.800 (کیلوگرم)
قالب بندی
24.200 (متر مربع)
حفاری شمع
9.200 (متر)
کارهای فولادی سبک
25.200 (کیلوگرم)
پیش ساخته فولادی سبک
1.350 (مترمکعب)


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved