پروژه ها
تونل مترو خیابان پروانه تونل مترو A4-4, A4-5
تاریخ قرارداد
1389/12/14
کارفرما
مترو تهران
دستگاه نظارت
ساربن پژوه
مدت اولیه قرارداد
36 ماه
مبلغ قرارداد
150.000.000.000 ریال
استان
تهران
وضعیت
تحویل قطعی
درصد پیشرفت پروژه
تاریخ گزارش
.
شرح و حجم آیتم ها
بتن ریزی
37.196 (مترمکعب)
آرماتور بندی
4.204.827 (کیلوگرم)
پی کنی
1.805 (مترمکعب)
قالب بندی
27.592 (متر مربع)
حفاری
104.092 (متر)
حمل خاک
106.164 (مترمکعب)


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved