پروژه ها
ایستگاه عبدل آباد - خط ۳ مترو تکمیل سازه نگهبان و سازه اصلی و اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه A3-1 و هواکش میان ت
تاریخ قرارداد
۱۳۹۱/۰۲/۰۹
کارفرما
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور تکوین شهر
مدت اولیه قرارداد
۱۲ ماه
مبلغ قرارداد
209.169.206.182 ریال
استان
تهران
وضعیت
تحویل موقت
درصد پیشرفت پروژه
تاریخ گزارش
۱۳۹۵/۰۵/۱۷
درصد پیشرفت ریالی
۰٪
درصد پیشرفت فیزیکی
۱۰۰٪
شرح و حجم آیتم ها
بتن ریزی
۴۵,۷۲۵ (متر مکعب)
آرماتور بندی
۴,۲۵۵,۶۱۰ (کیلوگرم)
پی کنی
۱۲,۰۰۰ (متر مکعب)
فولادی سنگین
۱,۲۸۶,۲۷۰ (کیلوگرم)
شات کریت
۴۲۵,۵۰۰ (متر مربع)
مش‌بندی
۲۱۷,۵۷۰ (کیلوگرم)
حفاری تونل
۵,۰۰۰ (متر مکعب)
خاکبرداری
۶۸,۰۰۰ (متر مکعب)
سنگ‌کاری
۱۱,۷۲۰ (متر مربع)
قالب‌بندی فلزی
۵۲,۸۰۵ (متر مربع)
نصب
۲۱.۸۷۰ (متر مربع ) pvc
تاسیسات مکانیکی(مقطوع)
۷,۸۹۰,۳۰۷,۲۴۶ (ریال)
تاسیسات برقی(مقطوع)
۷,۵۴۹,۵۴۵,۳۱۷ (ریال)


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved